Biz hakda

Saglyk ýoly (Şandong) lukmançylyk tehnologiýasy

lukmançylyk enjamlary üçin gözleg we işläp taýýarlamak boýunça hünärmen, esasy önümleri aşakdaky kategoriýalarda: 1 / hirurgiki esbaplar, 2 / ýarany bejermek çözgüdi, 3 / maşgala ideg çözgüdi, 4 / saglyk we gözellik makiýa products önümleri.

inedördül metr

Önümçilik ussahanasy

inedördül metr

Aseptiki gaýtadan işlemek ussahanasy

inedördül metr

Ammar

inedördül metr

Etilen oksidi sterilizasiýa merkezi

Baý tejribe

Kompaniýany esaslandyryjy, Hytaýyň lukmançylyk üpjünçiligi bazary we önümleri bilen tanyş, lukmançylyk trawma bejergisinde ýöriteleşen lukmançylyk enjamlary pudagynda 20 ýyllyk tejribä eýe
we lukmançylyk siňdiriji pagta süpürgiç, lukmançylyk ýelimleýji lenta, lukmançylyk doka we ş.m. ýaly saglyk önümleri

Zawodymyz

Kompaniýanyň önüm öndürmek bazasy, önüm öndürmekde we synag etmekde baý tejribä eýe bolan dürli önümlerdäki önümçilik görkezijileridir.Mysal üçin, hirurgiki esbaplar önümleri pudagynda 2003-nji ýylda esaslandyrylan Şandong welaýatynyň ganggu etrabynda professional zawod bar. Bu Şandong welaýatynyň Azyk we neşe serişdeleriniň dolandyryş gullugynyň ýolbaşçylygynda ilkinji ýerli lukmançylyk enjamlaryny bellige alyş ulgamyny kadalaşdyryjy öndüriji.Ösen önümçilik liniýalary, hünär barlaghanalary, 1000 inedördül metr etilen oksidi sterilizasiýa merkezi, 5000 inedördül metr önümçilik ussahanasy, 3000 inedördül metr aseptiki gaýtadan işlemek ussahanasy, durnukly üpjünçilik kuwwaty bolan 3000 inedördül metr ammar bar.

Biz bilen habarlaşyň

Saglyk barada alada etmek, bagt getirmek, ýylgyrmak görkezmek, müşderi üçin ýokary hilli we arzan bahaly önümleri üpjün etmek ýörelgesinde.Bu kompaniýanyň adynyň we nyşanynyň manysy.Müşderilerimiz bilen çeşmelerimizi we bazarymyzy paýlaşmaga taýýardyrys we bilelikde ösmek we güýçlenmek umyt edýäris.